Pakolaislapsi ja -nuori koulussa

1. MITEN KOULUNKÄYNTI ALKAA

Missä juuri maahan tullut, kielitaidoton lapsi tai nuori aloittaa koulunkäynnin?

Voiko peruskoulun aloittaa 15-vuotiaana?

Voiko oppivelvollisuusiän jälkeen Suomeen tullut nuori tai aikuinen edetä ilman peruskoulua?

Mitä pitäisi opettaa, kun ei ole aikaisempaa koulunkäyntitaustaa?

2. MITEN OPPIMISTA TUETAAN KOULUSSA

Mitä opetuksellista tukea kielitaitoa opetteleva oppilas peruskoulussa saa?

Mitä tukea ammatti- tai lukio-opinnoissa oleva nuori saa?

Kenelle opiskeluhuolto kuuluu?

Mitä asioita pitää tietää opetuksen pohjaksi?

Mitä on hyvä tietää lapsen tai nuoren verkostosta?

Mitä vanhempien on hyvä tietää koulunkäynnistä ja opiskelusta?

3. ENTÄ JOS OPPIMINEN EI SUJU

Oppilas tai opiskelija ei opi eikä etene. Voivatko oppimisen ongelmat johtua traumasta?

Opiskelija puhuu hyvin suomea, mutta oppisisältöjen omaksuminen on edelleen hankalaa. Voiko kyse olla oppimisvaikeuksista?

Miten oppimisvaikeuden voi tunnistaa?

Voiko pakolais- tai turvapaikanhakijalapsi tai -nuori saada tehostettua ja erityistä tukea?