Talo ja puutarha

Koulunkäynti on tärkeä etuoikeus

Koulunkäynti aloitetaan Suomessa esiopetuksella, jota seuraa luokat 1–9. Oppivelvollisuus jatkuu aina täysi-ikäiseksi saakka, joten yhdeksännen luokan jälkeen kaikkien tulee hakea vielä toisen asteen koulutukseen eli lukioon tai ammattikouluun. Oppivelvollisuus on määrätty perustuslaissa ja lapsen huoltajalla on vastuu lapsen koulunkäynnistä. Kouluissa opitaan monipuolisesti esimerkiksi matematiikkaa, käsitöitä, historiaa, äidinkieltä, kieliä, ympäristöoppia, terveystietoa, biologiaa, maantietoa, uskontoa tai elämänkatsomustietoa, liikuntaa, kotitaloutta ja musiikkia. Koulua käydään useimmiten kouluissa eli oppilaitoksissa. Kotiopetus ja yksityiskoulut on Suomessa melko harvinaista. Tavallista oppilaitoksissa tapahtuvaa opetusta suositaan, koska se auttaa ylläpitämään sosiaalisia kontakteja ilman erillisiä harrastuksia tai tapaamisia samanikäisten lasten kanssa. Koulua ei voi yleensä valita, vaan se on useimmiten lapsen kotia lähinnä oleva koulu. Pitkät koulumatkat eivät ole lapsen etu, koska vapaa-ajalle, harrastuksille ja levolle pitää myös jäädä aikaa koulun jälkeen. 

 

Miksi koulunkäynti on tärkeää lapselle?

 

Jos lapselta kysytään, niin usein vastaus on, että ei koulu ole yhtään tärkeää ja hyvin pärjää elämässä ilmankin. Todellisuudessa vain hyvin harvat pärjäävät elämässä ilman minkäänlaista koulutusta. Koulunkäynti auttaa lasta kehittymään psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti. Koulussa yhdistetään oppimista, liikuntaa ja sosiaalisia taitoja monipuolisesti. Koulu myös opettaa meidät oppimaan. On tärkeää, että aikuisena osaa etsiä tietoa ja myös arvostella eri tiedonlähteiden luotettavuutta. Koulussa opitaan myös kriittistä ongelmanratkaisutaitoa, jota tarvitaan kaikissa elämän osa-alueissa. Koulussa opitaan myös kärsivällisyyttä ja kuria. Koulu voi myös vahvistaa lapsen jo olemassa olevia vahvuuksia tai muuten auttaa löytämään suunnan elämässä, jos se ei ole selvä. Koulussa on mahdollisuus kokeilla erilaisia asioita ja löytää se oma juttu. 

 

Lapselle ja nuorelle on tyypillistä kyseenalaistaa koulun ja opiskelun merkitys jossain vaiheessa. Lapsesta saattaa tuntua, että aikuisuus on helppoa, kun saa itse päättää omat aikataulunsa ja kotitehtäviä ei ole, mutta eihän se ihan niin mene. Moni aikuinen katsoo taaksepäin kouluvuosia, että olipa elämä helppoa tuolloin. Aikuisten onkin hyvä muistuttaa lapsia, että oppiminen on oikeastaan todella kivaa ilman painostusta numeroista ja tulevaisuudesta. Jokaisesta oppiaineesta ei tarvitse pitää, mutta kaikkea kannattaa kokeilla. Sama kouluruuan kanssa. Meillä on tämä mahtava ilmainen koululounas, jota uskomatonta, mutta kyllä tulee kaipaamaan jossain elämänvaiheessa viimeistään, kun työpaikalla tai sen lähettyvillä ei ole mitään kohtuuhintaista lounaspaikkaa ja ainaiset eväät alkavat tympiä. 

 

Koulutus auttaa elämässä monipuolisesti

 

Hyvä koulutus auttaa elämässä eteenpäin. Monet työnantajat arvostavat koulutusta ja etenkin tiettyjä oppilaitoksia, joilla on hyvä maine. Meillä on Suomessa siinä mielessä onnekas tilanne, että suurin osa kouluista on samantasoisia eli eri koulujen välillä ei ole isoja eroja, kuten muualla maailmassa. Peruskouluissa on kaikkialla lähes sama opetussuunnitelma, joten koulujen tasoeroilta vältytään. Toki joissain kouluissa on enemmän oppilaita ja vähemmän opettajia, mikä voi vaikuttaa opetuksen laatuun. 

 

Lapsissa on tulevaisuus ja on tärkeää, että he saavat oikeanlaisen koulutuksen pystyäkseen olemaan hyviä vastuullisia aikuisia tulevaisuudessa. Koulutus opettaa myös tietyt arvot, jotka auttavat elämässä eteenpäin. Etenkin peruskoulussa opettajat toimivat vanhempien ohella tietynlaisina kasvattajina, jotka tukevat lapsen kehitystä ja opastavat tiedon lähteelle. Parhaimmillaan koulussa otetaan lapset yksilöllisesti huomioon. Oppimisvaikeudet eivät saisi olla este oppimiselle, vaan jokaisella lapsella tulisi olla oikeus oppia sillä tavalla kuin he parhaiten oppivat. Oikea asenne ja suhtautuminen auttavat sekä oppilasta, että opettajaa. Kun kerran on pakko istua koulunpenkillä, niin voi yhtä hyvin yrittää myös oppia.