Omaohjaaja on lapsen puolella
Talo ja puutarha

Omaohjaaja on lapsen puolella

Omaohjaaja on turvallinen aikuinen, jonka tehtävä on tukea lasta arkisissa asioissa, kuten koulunkäynnissä tai elämässä yleisesti. Omaohjaaja voidaan määrätä lapselle, joka tarvitsee erityistä tukea elämässään. Omaohjaajia on esimerkiksi kouluissa ja lastenkodeissa. Omaohjaaja on yleensä lapselle hyvin tärkeä myös tunnetasolla, koska omaohjaaja pitää lapsen puolia. Lapset kertovat omaohjaajalle elämän huolet, murheet, ilot ja onnistumiset. Omaohjaajan kanssa vietetään aikaa opettajien ja muiden lapsen elämässä olevien aikuisten lisäksi.  Yhteisen ajan viettäminen on tärkeää, koska se auttaa luottamussuhteen kehittymisessä ja on muutenkin lapsen kehitykselle tärkeää. Lapsen kanssa ei välttämättä tarvitse kehittää mitään erityistä tekemistä. Lapselle yleensä riittää, että hänellä on yksi turvallinen aikuinen vain häntä varten. Omaohjaajan työ on kasvatusyötä, jota omaohjaaja tekee lapsen hyvinvointia ja kasvua tukeakseen. Omaohjaaja osallistuu lapsen hoitoon ja kasvatukseen yhdessä vanhempien, viranomaisten, koulun ja muun verkoston kanssa. Omaohjaus siis myös kasvatuskumppanuutta lasten vanhempien kanssa. Tavoitteet ja lapsen edut asetetaan yhdessä vanhempien kanssa ja niitä tavoitellaan yhdessä tiiminä. Tärkeintä omaohjaajan työssä on luoda hyvä luottamussuhde ja vuorovaikutus lapsen kanssa. Lapselle on tärkeää, että ohjaajaa on helppo lähestyä, hän kuuntelee aina ja osaa myös hassutella. Jokainen lapsi on kuitenkin yksilöllinen ja heillä on erilaiset tarpeet, jotka on huomioitava parhaalla mahdollisella tavalla. Arvostava ja kunnioittava asenne lasta kohtaan on kaikista tärkeintä. Jokainen lapsi ansaitsee tulla kuulluksi ja nähdyksi. 

Lapsi tarvitsee turvallisen aikuisen elämäänsä 

Omaohjaaja siis tukee lasta kaikissa tämän elämän osa-alueissa. Voisi uskoa, että pienen lapsen elämä ei ole vielä kovin moniulotteista ja monimutkaista, mutta se on valitettavasti väärä olettamus. Omaohjaajan tehtävä on tutustua lapseen syvällisesti siten, että hän pystyy edesauttamaan tasapainoista ja turvallista arkea lapsen rinnalla. On tärkeää, että omaohjaaja huomioi jokaisen lapsen yksilönä ja ymmärtää tämän yksilölliset tarpeet. Omaohjauksen tavoite on, että lapsen sosiaaliset taidot, positiivinen minäkuva ja hyväksytyksi tulemisen tunne kehittyvät. 

Omaohjaaja on mukana kaikissa lapsen elämän askareissa. Välillä voidaan tehdä yhdessä myös jotain arjesta poikkeavaa, kuten käydä metsäretkellä, elokuvissa, uimahallissa tai vaikka pizzalla. Lapsi voi keksiä omaohjaajan kanssa yhdessä, vaikka mitä kivaa ja tällaiset arjesta poikkeavat kokemukset luovat myös tärkeitä muistoja. Silloin kuin tehdään jotain kivaa, on tärkeää, että lapsi tulee kuulluksi ja tehdään sitä mitä lapsi haluaa mahdollisuuksien mukaan. Yleensä lapsen toiveet ovat yksinkertaisia ja pelkkä kiireetön läsnäolo on tarpeeksi. Omaohjaajan työhön kuuluu myös lapsen koulunkäynnin seuraaminen, vaateostokset, yhteydenpito läheisiin ja kaikki käytännöllinen, mitä lapsi on liian nuori hoitamaan itse. Omaohjaaja on asiantuntija siinä mitä tulee lapsen asioihin. Omaohjaaja arvioi, toteuttaa, koordinoi lapsen hoivaa ja kasvatustyötä. 

Omaohjaajan ensisijainen tehtävä on olla turvan ja erityisen huomion antaja. On tärkeää, että lapsi kokee itsensä nähdyksi ja kuulluksi. Omaohjaaja asettaa myös rajoja, lievittää pelkoja, luo luottamusta ja ymmärtää lasta. Omaohjaaja lohduttaa ja hoivaa hellästi silloin, kun asiat eivät ole menneet lapsen toivomalla tavalla. Omaohjaaja tukee lapsen elämänhallintaa ja opastaa päivittäisissä asioissa antamalla tietoa. Hän on myös lapsen mahdollisuuksien näkijä, joka ohjaa lempeästi oikeaan suuntaan. Omaohjaaja on paneutunut lapsen asioihin jokaisella tasolla. Antaa iloa, voimaa, sallii ja on läsnä. Omaohjaajalla on kokonaisvaltainen käsitys kaikista lapsen asioista sekä tämänhetkisestä, että entisestä elämästä, jos lapsen elämässä on ollut isoja muutoksia. Omaohjaajalla on siis valtava vastuu lapsen elämästä, mutta omaohjaajan työ on myös palkitsevaa ja sitä tulee arvostaa.