• Talo ja puutarha

    Koulunkäynti on tärkeä etuoikeus

    Koulunkäynti aloitetaan Suomessa esiopetuksella, jota seuraa luokat 1–9. Oppivelvollisuus jatkuu aina täysi-ikäiseksi saakka, joten yhdeksännen luokan jälkeen kaikkien tulee hakea vielä toisen asteen koulutukseen eli lukioon tai ammattikouluun. Oppivelvollisuus on määrätty perustuslaissa ja lapsen huoltajalla on vastuu lapsen koulunkäynnistä. Kouluissa opitaan monipuolisesti esimerkiksi matematiikkaa, käsitöitä, historiaa, äidinkieltä, kieliä, ympäristöoppia, terveystietoa, biologiaa, maantietoa, uskontoa tai elämänkatsomustietoa, liikuntaa, kotitaloutta ja musiikkia. Koulua käydään useimmiten kouluissa eli oppilaitoksissa. Kotiopetus ja yksityiskoulut on Suomessa melko harvinaista. Tavallista oppilaitoksissa tapahtuvaa opetusta suositaan, koska se auttaa ylläpitämään sosiaalisia kontakteja ilman erillisiä harrastuksia tai tapaamisia samanikäisten lasten kanssa. Koulua ei voi yleensä valita, vaan se on useimmiten lapsen kotia lähinnä oleva koulu. Pitkät koulumatkat eivät ole lapsen…